Hasznosítható ismereteket tanítanak

 A BéKSZI öt pedagógusa szerzett mester fokozatot

  
Új oklevelükkel érkeztek a tanárok a BéKSZI július 24-ei sajtótájékoztatójára, amelynek fő témája a pedagógusképzésre, a pedagógiai kultúra korszerűsítésére nyert Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) értékelése volt. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 2010 januárjában 19 256 375  forint pályázati forrást nyert, így az Európai Unió támogatásából és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásából öt pedagógus továbbképzése valósulhatott meg.
 

Ilyen lehetőség a pedagógusok számára még sohasem volt – mondták el a tanárok, akik több mint húsz éve tevékenykednek a pályán. A forrásnak köszönhetően felmentést kaptak iskolai munkájuk egy része alól, fél állásban dolgoztak teljes bérért, miközben az intézmény a pályázatból térítette számukra a tandíjat és az utazási költségeket is. Az új tanítási és tanulási módszerekre, a hagyományos helyett a korszerű pedagógusszerepekre felkészítő, az oktatás színvonalának emelését célzó szakmai fejlesztést valamennyien nagyon értékesnek tartják, új tanulmányaikat korábbi tapasztalataikkal gazdagítva tudják a napi oktatásban hasznosítani.
Marton József főigazgató rámutatott, hogy a cégeknél, a gazdasági szférában inkább költöttek továbbképzésre, de az iskolákban erre kevesebb pénz jutott. Mint mondta, a mesterképzés után a tudós, kutató tanár lehetősége is adott. Örvendetes lenne, ha a jövőben is folytathatnák a támogatott továbbképzést, de tudomásul kell venni, hogy mindig csökken a fejlesztésre adható összeg. Elismeréssel szólt az intézményvezető a kollégákról, hogy két év alatt valamennyien eredményesen végeztek, négyen mester fokozatot szereztek, egy pedagógus pedig a pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen szerzett ismereteket.
Tuskáné Papp Erzsébet tanügyi főigazgató-helyettes kiemelte, hogy a projekt a csapatmunka, az együttműködés erősítésére is nagyon alkalmas volt, hiszen a csoportban működés eleve inspirál. Majd arra kérte a kollégákat, foglalják össze, mit adott számukra, mit hozott a konyhára a mesterképzés.
Bojtos Edit, a Zwack tagiskola tanára angol szakon szerzett mester fokozatot. Kiváló és kivételes lehetőségnek tartja a továbbképzést; mint mondta, nagyon élvezetes, emberi volt az oktatás, és rendkívül hasznos minden új információ.
Brazda Zsolt, a Zwack tagiskola történelem tanára és igazgató-helyettese pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen szerzett most oklevelet. A matematikai statisztikát, a tesztszerkesztést, a pedagógiai értékelés elméleti részét emelte ki az újonnan tanult ismeretek közül. 
Kelemen Zoltánné, a Kós tagiskola matematika-kémia szakos tanára kémiából szerezte meg a mester fokozatot. A pályázat nélkül nem tudott volna munka mellett tanulni, továbbképzésben részt venni, rendszeresen utazni. Azt reméli, hogy a most tanult virtuális eszközökkel sikerül a diákok figyelmét ráirányítani a kémiára és a természettudományokra, és a sok új ismeretet szeretné átadni a kollégáinak is.
Nádas Gusztáv és Kis Pál, a Trefort tagiskola oktatói mérnök emberek, akik mérnök-tanári diplomát kaptak. A továbbképzésből leginkább az új pedagógia, pszichológiai ismereteket, módszereket tartják fontosnak, amit hasznosítani is fognak. Mindketten bírálták az informatika, elektronika túlhangsúlyozottságát a tananyagban, figyelmeztettek, hogy a tanár személyiségét nem nyomhatják el, nem pótolják a gépek.
 

A képen .: Kis Pál, Brazda Zsolt, Bojtos Edit, Nádas Gusztáv
 

A képen.: Kis Pál, Bojtos Edit, Brazda Zsolt, Tuskáné Papp Erzsébet, Nádas Gusztáv, Kovács Róbert
 

A képen.: Kis Pál, Nádas Gusztáv, Brazda Zsolt, Tuskáné Papp Erzsébet, Kovács Róbert, Bojtos Edit, Marton József 
 
N. K.