Pályázati felhívás - Teremdíszítés

 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium tanterem díszítési versenyére
 
A fizikai környezet az ember egyenrangú társa abban az értelemben, hogy a belső, lélektani folyamatokkal együtt, azokkal kölcsönhatásban vesz részt a viselkedés folyamatában. Amikor az emberek meghatározzák önmagukat, identitásukat maguk és mások számára, vagyis választ adnak a “ki vagyok én?” kérdésre, jellemzően a fontos helyeik mentén is teszik ezt. Az iskola is egy ilyen kiemelt önmeghatározási tér a diákok és tanárok számára.
 
Ezen gondolatok mentén iskolánk pályázatot hirdet osztálytermek dekorálására.
 
Pályázat háttere:
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium, mint a térség meghatározó közoktatási intézménye élen jár a diákságot érintő, motiváló újszerű kezdeményezésekben. Az iskola, minden tagintézményének osztálya lehetőséget kap arra, hogy egy előre kiválasztott tanteremet feldíszítsen.
Pályázat tárgya:
Tanterem díszítés.
Szabadon választott gondolat, eszmeiség, akár példaként tekinthető személyiség a diákok tanulmányaival kapcsolatban.
 
A díszítésre vonatkozó elvárások:
-        Feltétel a koncepció megnevezése – ez lehet egy szlogen is;
-        A választott téma szellemében kell megvalósítani a belső tér díszítését;
-        A díszítés szabadon választott, a tanulók által hozott anyagokból történik;
-        A dekorációk csak beltérben alkalmazható, egészségkárosító anyagoktól
mentes elemekből állhatnak.
 
Pályázok köre:
BéKSZI tagintézményeinek osztályai
Pályázaton való részvétel feltételei:
-          A pályázó osztály csak egy tantermet díszíthet fel, amelyet a tanév végéig - 2014.június 13.-ig - eredeti formájában megőriz;
-          A pályázat egyfordulós;
-          A pályázó osztály, a kiválasztott tanterem jelöléséről és a téma megjelöléséről 2014. március 14-ig tájékoztatja a tagintézmény-vezetőt.
 
 
Pályázat benyújtandó dokumentációja:
Három fénykép, amelyet a iskola oktatás technikusa készít.
 
Pályázat megvalósításának ideje:
 
2014. március 17-23.-ig.
 
Pályázat elbírálása:
 
A pályaműveket bírálóbizottság értékeli az alábbi időpontokban:
Kós Károly Tagintézmény                 2014. március 25.
Trefort Ágoston Tagintézmény          2014. március 26.
Zwack József Tagintézmény             2014. március 27.
 
Értékelés szempontjai:
–    Kreativitás;
–    A választott téma összhangja a stílus- és anyagválasztásban (betűtípus is);
        Környezetbarát és egyedi anyaghasználat alkalmazása (saját készítésű darabok,
recycling);
–    Egységes forma és színhasználat;
–    „giccsrendőrség”;
–    „Térszervezés”;
–    Harmónia megteremtése;
–    Információtartalom;
–    „Blickfang”- vizuális poén;
        Esztétikai megjelenés.
 
Díjazás:
 
A tagiskolánként nyertes pályázó osztály díja: 3 napos üdülés Balatonszárszón.
Az üdülés, az alábbi időpontokban vehetik igénybe:
-          2014. június 16-18;
-          2014. június 18-20;
-          2014. június 23-25.
 
Eredményhirdetés:
 
2014. április 04.-én.
 
További információ:
 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a kozponti@mail.bekszi.hu e-mail címen lehet feltenni.