BÉKSZI kooperatív iskolakönyvtári infrastruktúra-fejlesztés

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Megvalósító intézmény: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium
 
A projekt leírása:
A BÉKSZI 2012-ben sikeresen pályázott a TIOP-1.2.3-11/1 pályázati felhívásra és elnyerte a teljes pályázott összeget, 5.500.000 Ft-ot. A Támogatási Okirat megkötése 2013 augusztusában történt meg.
Iskolánk 3 tagiskolából áll, melyek mindegyike rendelkezik iskolai könyvtárral. Az intézmény vezetői törekednek arra, hogy a könyvtárak fejlesztése – az iskola anyagi lehetőségei szerint – folyamatos legyen. Az intézmény költségvetése egyre inkább csak a működés forrásait biztosítja, fejlesztés csak pályázatok elnyerésével lehetséges.
Pályázatunk elkészítését helyzetfelmérés és az igények összegyűjtése előzte meg. Feltártuk az egyes tagiskolai könyvtárak hiányosságait, a felhasználók szokásait, a kért szolgáltatások körét. Végiggondoltuk a könyvtári szolgáltatások fejlődését, azt, hogy mi az, amivel mi is rendelkezünk, s mi az amit a pályázati támogatással újítani, bevezetni tudunk. Ezért a számítástechnikai eszközök mellett speciális szoftverek beszerzését is tervezzük. Jelen pályázatunkban mindhárom tagiskolai könyvtár helyi szükségletekhez igazodó fejlesztését tűztük ki célként, figyelembe véve a tanulók sajátosságait is.