Testnevelés szakos középiskolai tanár

Az állásra jelentkezés határideje már lejárt. Az alább látható információk csak archiválási célzattal láthatóak, jelentkezéseket már nem tudunk elfogadni rájuk.
Hivatkozás: JOB3434
Hely: Békéscsaba, Békés
Munkaadó: BéKSZI
Még ennyi ideig várják a jelentkezéseket: LEZÁRVA
Kapcsolattartó: Paláncz György
Url: http://www.bekszi.hu

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 

Testnevelés szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. december 1. - 2015. július 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelési - oktatási feladatok ellátása, ügyeleti tevékenység, differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, a munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása, részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Egyetem vagy főiskolai - testnevelés szakos tanári végzettség,

§         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

 

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         Tanítási tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

§         Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Sikeres pályázat esetén érvényes (egy évnél nem régebbi) foglalkozás - egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolás

§         Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paláncz György nyújt, a 0620/349-6616 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 812-45/2014/KLIK/033 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos középiskolai tanár.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 27.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.