Innovatív BÉKSZI

A projekt célja:

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a
gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.
 
A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve a gyógypedagógiai intézményekben elérhető szolgáltatások minőségének javításához
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete, Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium intézménye 2015 márciusában sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4.C-14 számú, Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázati felhívásra és elnyerte a teljes pályázott összeget, 30.000.000 Ft-ot.
 
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2015.10.31.